Muistisairaiden kannanotto

SAIRASTUNEET HETI VERTAISTUEN PARIIN
 

Muistiliiton sairastuneiden ja läheisten työryhmä vaatii 7.3.2014 julkaistussa kannanotossaan, että jokaiselle etenevään muistisairauteen sairastuvalle tarjotaan heti mahdollisuus saada tietoa paikallisesta muistiyhdistyksestä.  Erityistä huomiota sairauden diagnostisoivien tahojen tulee kiinnittää yksinäisten muistisairaiden ihmisten tilanteeseen. Työryhmän vaatimus kohdistuu mm. kuntien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöön ja päättäjiin.

Työryhmällä on vahva ja kokemukseen pohjautuva näkemys muistiyhdistysten antaman tiedon, toiminnan ja vartaistuen merkityksestä. Työsryhmässä on Pirkanmaan Muistiyhdistyksen edustus. Kannanotto löytyy seuraavan linkin takaa (kannanotto