KOKEVA-hanke

KOKEVA-hankkeen tavoitteena on tukea keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavien henkilöiden kognitiota, hyvinvointia ja elämänlaatua kotona tai palvelukodissa omaisten tai tukihenkilöiden ohjauksessa. Hankkeen aikana kehitetään, testataan ja arvioidaan toimintakykyä edistäviä malleja (mm. kognitioharjoituksia) yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnalla halutaan parantaa muistisairaiden toimintakykyä, lisätä muistisairaan ja omaisen/tukihenkilön välistä vuorovaikutustilanteita, toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksia.

KOKEVA-hanke on STEA:n rahoittama (2017-2019) hanke Pirkanmaan alueella.

 

Projektivastaava

Mari Lemmetty

mari.lemmetty@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

050-301 0418