KOKEVA-hanke

KOKEVA-hankkeen tavoitteena on tukea keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavien henkilöiden kognitiota, mielen hyvinvointia ja elämänlaatua kotona tai palvelukodissa omaisten tai tukihenkilöiden ohjauksessa.

Hankkeen aikana on kehitetty, testattu ja arvioitu toimintakykyä edistäviä harjoituksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Harjoituksilla tuetaan muistisairaiden toimintakykyä sekä muistisairaan ja omaisen/tukihenkilön välistä vuorovaikutustilanteita ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Tutkimukset osoittavat, että harjoitukset yhdistettynä muihin menetelmiin, kuten musiikkiin ja kosketukseen, tukevat muistisairaan hyvinvointia (mm. Hoitotyön tutkimussäätiö; Muistisairaan henkilön päiviyttäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen - lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä).

Hankkeessa kehitetyt yksilöohjauksen malli ja monipuoliset harjoitukset on koottu Ilo muistaa ja onnistua -oppaaseen. Tutustu harjoituksiin ja anna palautetta tai tilaa opas. Oheiset videot esittelevät toimintamallia. 

Lisätietoja: 

projektivastaava
Kirsi Mustonen puh. 050 301 0418
etunimi.sukunimi@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Hanketta rahoittaa Stea. Kehittäjäkumppaneina mukana ovat Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkilähetys, Akaan kaupunki, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen seudun ammattiopisto.