KOKEVA-hanke

KOKEVA-hankkeen tavoitteena on tukea keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavien henkilöiden kognitiota, hyvinvointia ja elämänlaatua kotona tai palvelukodissa omaisten tai tukihenkilöiden ohjauksessa. Hankkeen aikana kehitetään, testataan ja arvioidaan toimintakykyä edistäviä malleja (aktivoivia harjoituksia) yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Toiminnalla halutaan parantaa muistisairaiden toimintakykyä, lisätä muistisairaan ja omaisen/tukihenkilön välistä vuorovaikutustilanteita, toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksia. Harjoituksissa huomioidaan sairauden vaihe sekä yksilölliset tarpeet ja toiveet.

Hankkeen aikana tuotetaan perusesitteet toiminnasta, aktivoivia harjoituksia sairauden keskivaikeaan ja vaikeaan vaiheeseen sekä oppaat harjoituksista. Koulutuskokonaisuuksia järjestetään kaksi vuodessa (omaiset + tukihenkilöt) sekä säännöllisiä tukitapaamisia toimistolla ja yksiköissä.

Kolmevuotista KOKEVA-hanketta rahoittaa STEA.

 

projektivastaava
Kirsi Mustonen puh. 050 301 0418
etunimi.sukunimi@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

projektityöntekijä
Hillervo Pohjavirta puh. 044 762 1282
etunimi.sukunimi@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi