Koulutus

Yhdistyksemme tarjoaa koulutusta omaisille, ammattihenkilöstölle ja kaikille muistiasioista kiinnostuneille. Koulutusten aihepiirit voivat käsittellä mm. seuraavia teemoja:

 • "Tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta"
 • "Muistisairaan kohtaaminen"
 • "Kuinka muistista voi pitää huolta"
 • "Muistisairaan perheen tuet ja etuisuudet"
 • "Sairastuneen tukeminen omassa kodissaan - käytännön vinkkejä arkeen"
 • "Lyhytaikaisjaksoilla toimintakykyä ja tukea sairastuneelle ja omaiselle"
 • "Lyhytaikaishoito kotona asumisen tukena"
 • "Lyhytaikaisjaksot osana muistisairaan hoitopolkua"
 • "Muistisairaan ihmisen toimintakykyä tukeva hoitotyö"
 • "Kotihoidon kulmakivet"
 • "Kodin merkitys muistisairaalle"
 • "Omaisen tukeminen ja hoitotyö"

Lisäksi järjestämme räätälöityä koulutusta hoitotyötä tekevien dementiaosaamisen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Koulutus voi vaihdella muutaman tunnin mittaisesta koulutuksesta pitkäkestoiseen koulutuskokonaisuuteen.

Tiedustelut: Toiminnanjohtaja Teija Siipola 050 463 4295