Miten toimin, jos sairastun

Jos kuulut riskiryhmään ja sinulle tulee koronavirusinfektioon liittyviä oireita, ota aina ensimmäiseksi yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Jos sinulle ilmaantuu vakavia oireita, soita heti oman kunnan terveyskeskukseen tai päivystykseen. Hätätilanteessa soita hätänumeroon 112.

Sosiaali- ja terveysministeriön 3.4.2020 antaman tiedotteen (Tiedote 77/2020) mukaan yhdenvertaisuus toteutuu koronavirustilanteessa ja jokaisen tulee saada tarvitsemansa apu ja hoito.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että myös poikkeusoloissa kuntien on turvattava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. Tämä koskee yhdenvertaisesti kaikkia ihmisryhmiä. Sama yhdenvertaisuus koskee myös tehohoitoa. Tehohoitoa koskevat päätökset tekee aina hoitava lääkäri yksilöllisesti tilannetta arvioiden. Muistisairaus ei saa estää pääsyä tehohoidosta mahdollisesti saatavan hyödyn arviointiin.