Pirkanmaan Muistiluotsi

Valtakunnallisen Muistiluotsi – ohjelman tavoitteena oli muodostaa jokaiseen maakuntaan asiantuntija- ja tukikeskus, johon alueen yhdistysten vapaaehtois-, kehittämis-, palvelutoiminta linkittyy. Alzheimer- ja muistiyhdistysten hallinnoimista, maakunnallisista Muistiluotseista saa tukea arjen ongelmiin. Muistiluotsiverkosto luotiin vaiheittain vuosina 2004–2010 ja valtakunnallista sekä maakunnallisia hankkeita rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Mustiluotsien toiminta kehittämishankkeina päättyy vuoden 2011 lopussa ja jatkuu tämän jälkeen RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella.

Pirkanmaan Muistiluotsin hankekauden loppuraportti löytyy pdf-muodossa seuraavan linkin takaa: Loppuraportti

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n hallinnoiman Pirkanmaan Muistiluotsin päämääränä on yhdessä kuntien kanssa vahvistaa ja tukea muistisairaiden ihmisten kotona asumisen mahdollisuuksia ja lisätä muistisairaille suunnattuja avopalveluja Pirkanmaalla ja Satakunnassa Huittisissa. Tavoitteena on tukea ja kehittää paikallisosastojen kautta organisoitua vapaaehtoistoimintaa maakunnan kattavaksi, verkottaa muistihäiriö- ja dementiatyössä olevia toimijoita sekä täydentää julkisen ja yksityisen sektorin tarjoamia palveluita.