Toiminta kunnittain

Paikallisosastot ovat Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaisia toimijoita, jotka oman alueensa tuntijoina tekevät paikallista työtä muistisairaiden ja heidän perheidensä hyväksi. Paikallisosastojen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n kanssa sovittuihin linjauksiin. Vapaaehtoisten joukossa on terveydenhuoltoalan ammattilaisia, muistisairauteen sairastuneita, heidän läheisiään sekä henkilöitä jotka ovat useammassa em. roolissa. Paikallisosastot ovat omalla alueellaan suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaansa niiden tarpeiden ja tavoitteiden suuntaisesti, jotka ovat tärkeitä juuri kyseisellä paikkakunnalla.

Useimmat paikallisosastot järjestävät ryhmätoimintaa ja virkistystä niin omaisille kuin sairastuneillekin. Monet paikallisosastot järjestävät lisäksi yleisötilaisuuksia ja ensitietopäiviä yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Paikallisosastot ovat aktiivisesti mukana oman alueensa muistihäiriö- ja dementiatyön kehittämisessä sekä tekevät yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden järjestöjen, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa.

Pirkanmaan Muistiyhdistyksellä on kuusitoista paikallisosastoa, jotka toimivat 23 eri kunnan alueella.

Vapaaehtoisten virkistyspäivän viettoa

Elokuussa 2019 Vesilahden Laukossa
Elokuussa 2018 Ellivuoressa
2015 vietimme paikallisosastojen virkistyspäivää Virroilla tutustuen Virtain perinnekylään ja nauttien kesäisestä elokuun lauantaista.