Tutkimukset ja opinnäytetyöt

Kristina Uotilan opinnäytetyö geronomi AMK opintoihin 12/2018: "Yksin asuvan muistisairaan sosiaalisen verkoston kartoitus - kyselytutkimus muistihoitajille"

Eeva Vilenin opinnäytetyö: "Työikäisten muistisairaiden kuntoutuksen tukeminen: haastattelututkimus omaiselle"

Susanna Hämäläisen ja Marianna Uusitalon opinnäytetyö: "Muistisairaiden ja heidän läheistensä kokemuksia tukihenkilön vaikutuksesta muistisairaan elämäänlaatuun ja mielialaan"

Juha Lähteenmäen Tampereen yliopiston geriatrian tutkimusryhmässä tekemä työ "Muistisairauksien riskitekijöiden kasautuminen"

Kaisa Ronkaisen ja Katja Salosen opinnäytetyö: "Hyvää mieltä ja hengähdystaukoja. Sosiaalinen tuki Pirkanmaan Muistiyhdistyksen tukihenkilötoiminnassa."

Anu Laineen Pro gradu tutkielma: "Hankalat vuorovaikutustilanteet alzheimerpotilaan ja omaishoitajan välisessä suhteessa."

Janne Jalava, Samuli Koiso-Kanttila, Ona Vuorjoki ja Oona Pentala: "Omaishoitajien määrä ja osallistuminen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan - Miten RAY:n avustama toiminta tukee omaishoitajien osallistumista?"

Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi ja Risto Kaikkonen: "Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH tutkimuksen tuloksia - Järjestökentän tutkimusohjelma"

Irina Peltonen ja Aino Pörsti: "Omaisena muistisairaalle - kysely arjessa jaksamisesta sekä tuen tarpeista."

Marjukka Minkkisen opinnäytetyö: "Tieto- ja vertaiskurssin merkitys muistisairaan läheiselle."