Yhteistyökumppanit

Tärkeitä yhteistyötahoja ja kumppaneita ovat mm. seuraavat tahot:

Valtakunnallisia järjestöjä

 • Muistiliitto ry
 • Suomen muistiasiantuntijat ry

Paikallisia järjestötoimijoita

 • Allergia- ja astmayhdistys ry
 • Pirkanmaan Sydänpiiri
 • Tampereen Diabetesyhdistys ry
 • Sopimusvuorisäätiö
 • Tampereen Kaupunkilähetys
 • Tampereen ev.lut. seurakunta 

Verkostoyhteistyö

 • Pirkanmaan muistihoitajaverkosto
 • Muistiverkosto (Dementiaverkosto)
 • Elonpolkuja-verkosto
 • Omaishoidon verkosto
 • Paasit-verkosto (Paasit - kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen Pirkanmaan aluetyöntekijät)
 • NV-verkosto (Neurologisten vammaisjärjestöjen aluetyöntekijäverkosto)
 • Muistiluotsien tapaamiset (valtakunnalliset ja alueelliset)

Kehittämisyhteistyö

 • Pirkanmaan kunnat ja näissä toimivat yksityiset palveluntuottajat (Pirkanmaan Muistiluotsi)
 • Ikäinstituutti
 • Suomen muistiasiantuntijat
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Oppilaitosyhteistyö

 • Tredu (Tampereen seudun ammattiopisto)
 • Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
 • Tamperen yliopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK)
 • Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK)

Rahoittajia

 • Raha-automaattiyhdistys
 • Tampereen kaupunki
 • Pirkkalan kunta
 • Valkeakosken kaupunki
 • Lempäälän kunta

Sponsorointiyhteistyö

 • Aamulehti
 • Lundbec
 • Muistikeskus
 • Novartis
 • Ratiopharm
 • Saarioinen Oy
 • Terveystalo
 • Vikingline
 • Wyeth