Koulutus

Yhdistyksemme tarjoaa koulutusta omaisille, ammattihenkilöstölle ja kaikille muistiasioista kiinnostuneille. Koulutusten aihepiirit voivat käsittellä esim. seuraavia teemoja:

 • "Kuinka muistista voi pitää huolta"
 • "Aivoterveyden edistäminen"
 • "Unen ja palautumisen merkitys aivoterveydelle"
 • "Ravitsemus, liikunta ja aivoterveys"


 • "Milloinka on syytä hakeutua tutkimuksiin muistipulmien vuoksi"
 • "Tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta"
 • "Muistisairaan kohtaaminen"
 • "Toimintakyvyn tukeminen"
 • "Muistisairaan ihmisen toimintakykyä tukeva hoitotyö"


 • "Kotihoidon kulmakivet"
 • "Käytännön vinkkejä kotiin"
 • "Kodin merkitys muistisairaalle"


 • "Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus"
 • "Muistiperheen tuet ja etuisuudet"
 • "Omaisen tukeminen"
 • "Omat voimavarat ja niiden vahvistaminen"

Lisäksi järjestämme räätälöityä koulutusta hoitotyötä tekevien osaamisen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi. Koulutus voi vaihdella tunnin mittaisesta koulutuksesta pitkäkestoiseen koulutuskokonaisuuteen. Tulemme mielellämme kertomaan myös yhdistyksen tarjoamasta tuesta.

Tiedustelut: Toiminnanjohtaja Teija Siipola 050 463 4295