Tutkimukset ja opinnäytetyöt

Kokoamme tälle sivustolle yhdistykselle tehtyjä tutkimuksia ja oppinnäytetöitä sekä tutkimuksia, joissa yhdistys on ollut mukana.

Seuraavalle sivustolle on koottu eri maiden korona-kokemuksia pitkäaikaishoidossa ja kotihoidosta , Country reports: COVID-19 and Long-Term Care Sivustolta löytyy myös Suomen raportti.: https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/06/ltccovid-country-reports_Finland_120620-1.pdf

Raportin on koonnut Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö. Pirkanmaan Muistiyhdistys ja Muistiliitto ovat avustaneet tiedon ja kokemusten keräämisessä muistisairaiden ja heidän omaistensa osalta.Elina Rosenströmin Opinnäytetyö, Kuntotuksen ohjaaja AMK: Muistisairaan kuntoutus elämänlaadun näkökulmasta 

Anu Lehtosen opinnäytetyö sosionomi AMK opintoihin 2020: "Kokeva-harjoitteet osana vuorovaikutusta muistisairaan kanssa

Kristina Uotilan opinnäytetyö geronomi AMK opintoihin 12/2018: "Yksin asuvan muistisairaan sosiaalisen verkoston kartoitus - kyselytutkimus muistihoitajille"

Eeva Vilenin opinnäytetyö: "Työikäisten muistisairaiden kuntoutuksen tukeminen: haastattelututkimus omaiselle"

Susanna Hämäläisen ja Marianna Uusitalon opinnäytetyö: "Muistisairaiden ja heidän läheistensä kokemuksia tukihenkilön vaikutuksesta muistisairaan elämäänlaatuun ja mielialaan"

Juha Lähteenmäen Tampereen yliopiston geriatrian tutkimusryhmässä tekemä työ "Muistisairauksien riskitekijöiden kasautuminen"

Kaisa Ronkaisen ja Katja Salosen opinnäytetyö: "Hyvää mieltä ja hengähdystaukoja. Sosiaalinen tuki Pirkanmaan Muistiyhdistyksen tukihenkilötoiminnassa."

Anu Laineen Pro gradu tutkielma: "Hankalat vuorovaikutustilanteet alzheimerpotilaan ja omaishoitajan välisessä suhteessa."

Janne Jalava, Samuli Koiso-Kanttila, Ona Vuorjoki ja Oona Pentala: "Omaishoitajien määrä ja osallistuminen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan - Miten RAY:n avustama toiminta tukee omaishoitajien osallistumista?"

Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi ja Risto Kaikkonen: "Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH tutkimuksen tuloksia - Järjestökentän tutkimusohjelma"

Irina Peltonen ja Aino Pörsti: "Omaisena muistisairaalle - kysely arjessa jaksamisesta sekä tuen tarpeista."

Marjukka Minkkisen opinnäytetyö: "Tieto- ja vertaiskurssin merkitys muistisairaan läheiselle."

Marianne Malkavaaran opinnäytetyö: "Muistisairaan omaishoitajien kokemuksia COVID-19 pandemiarajoitusten vaikutuksesta jaksamiseen"

Heini Karlsson-Leinonen & Marja Ruonela Työikäisten muistikuntoutujien kokemuksia vertaistuesta ja sen merkityksestä: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/346918/Karlsson-Leinonen_Heini%2c%20Ruonela_Marja.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Wallenius, Henna (2021) 
Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta muistisairaan ja läheisen tukena : Opas uusille tukihenkilöille sekä tukihenkilöä tarvitseville muistisairaille ja heidän läheisille
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021081917060