Tutkimukset ja opinnäytetyöt

Kokoamme tälle sivustolle yhdistykselle tehtyjä tutkimuksia ja oppinnäytetöitä sekä tutkimuksia, joissa yhdistys on ollut mukana.


Seuraavalle sivustolle on koottu eri maiden korona-kokemuksia pitkäaikaishoidossa ja kotihoidosta , Country reports: COVID-19 and Long-Term Care.  Sivustolta löytyy myös Suomen raportti.: https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/06/ltccovid-country-reports_Finland_120620-1.pdf

Raportin on koonnut Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö. Pirkanmaan Muistiyhdistys ja Muistiliitto ovat avustaneet tiedon ja kokemusten keräämisessä muistisairaiden ja heidän omaistensa osalta.
Kristina Uotilan opinnäytetyö geronomi AMK opintoihin 12/2018: "Yksin asuvan muistisairaan sosiaalisen verkoston kartoitus - kyselytutkimus muistihoitajille"

Eeva Vilenin opinnäytetyö: "Työikäisten muistisairaiden kuntoutuksen tukeminen: haastattelututkimus omaiselle"

Susanna Hämäläisen ja Marianna Uusitalon opinnäytetyö: "Muistisairaiden ja heidän läheistensä kokemuksia tukihenkilön vaikutuksesta muistisairaan elämäänlaatuun ja mielialaan"

Juha Lähteenmäen Tampereen yliopiston geriatrian tutkimusryhmässä tekemä työ "Muistisairauksien riskitekijöiden kasautuminen"

Kaisa Ronkaisen ja Katja Salosen opinnäytetyö: "Hyvää mieltä ja hengähdystaukoja. Sosiaalinen tuki Pirkanmaan Muistiyhdistyksen tukihenkilötoiminnassa."

Anu Laineen Pro gradu tutkielma: "Hankalat vuorovaikutustilanteet alzheimerpotilaan ja omaishoitajan välisessä suhteessa."

Janne Jalava, Samuli Koiso-Kanttila, Ona Vuorjoki ja Oona Pentala: "Omaishoitajien määrä ja osallistuminen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan - Miten RAY:n avustama toiminta tukee omaishoitajien osallistumista?"

Jukka Murto, Oona Pentala, Satu Helakorpi ja Risto Kaikkonen: "Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH tutkimuksen tuloksia - Järjestökentän tutkimusohjelma"

Irina Peltonen ja Aino Pörsti: "Omaisena muistisairaalle - kysely arjessa jaksamisesta sekä tuen tarpeista."

Marjukka Minkkisen opinnäytetyö: "Tieto- ja vertaiskurssin merkitys muistisairaan läheiselle."