Kokonaiskuntouttava lyhytaikaishoidon malli

Sampo –hanke on Ray:n vuosille 2007-2010 rahoittama lyhytaikaishoidon kehittämishanke. Hankkeessa on työstetty yhdessä pilottikohteen ja ytheistyötahojen kanssa kuntouttavan lyhytaikaishoidon malli.

Kokonaiskuntouttavan lyhtyaikaishoidon mallissa keskeisenä ajatuksena on muistisairaan kuntoutuminen lyhytaikaisjakson aikana. Tavoitteena on, että kotiutuessaan muistisairaan toimintakyky on pysynyt vähintäänkin ennallaan, samalla kun omaishoitaja on saanut levätä. Omainen saa lyhytaikaisjaksolta evästystä ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi kotona. Näin sekä muistisairas ja omainen saavat tukea ja kotona pärjääminen on mahdollista pidempään.

  • Kokonaiskuntouttava lyhytaikaishoidon malli opas