Muistisairauksien riskitesti

Muistisairauksien riskitestin avulla on mahdollisuus arvioida yksilön kokonaisriskiä sairastua muistisairauteen. Testi laskee yksilön muistisairauden todennäköisyyden keski-iän riskitekijäprofiilin mukaan. Testin ovat kehittäneet Kivipelto, Ngandu, Laatikainen, Winblad, Soininen ja Tuomilehto. Testi pohjautuu väestöpohjaiseen Kardiovaskulaariset riskitekijät, ikääntyminen ja dementia -tutkimukseen. Tutkimukseen osallistui 1409 henkilöä. Henkilöt tutkittiin keskimäärin 50-vuotiaina Pohjois-Karjala-projektin ja FINMONICA-tutkimuksen yhteydessä ja uudelleen 21 vuotta myöhemmin keskimäärin 71-vuotiaina. Testi korostaa keski-iän verisuonitautien riskitekijöiden tärkeyttä muistisairauksien synnyssä.