Pirkanmaan Muistiluotsi

Muistiluotsit ovat Muistiyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia muistisairauksien asiantuntija- tukikeskuksia, jotka tarjoavat apua, tukea ja neuvontaa muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiluotsit jakavat tietoa yhteiskunnan eri toimijoille ja tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta. Muistiluotseissa vapaaehtois- ja vertaistoiminnalla on tärkeä rooli ja niissä pyritään varmistamaan muistisairaan äänen kuuluminen. 

Keskuksia on yhteensä 18 maakunnassa ja ne toimivat yhteisten periaatteiden mukaisesti ja muodostavat koko maan kattavan verkoston. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto, ja toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Pirkanmaan Muistiluotsi toimii Pirkanmaalla ja Satakunnan Huittisissa.

Muistiluotsin tavoitteena on:

 • Tukea muistisairaita sekä heidän läheisiään mahdollisimman aktiiviseen elämään
 • Edistää muistisairaille sekä heidän läheisilleen tarkoitettujen palvelujen kehittymistä
 • Innostaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • Toimia maakunnan väestöä palvelevana aivoterveys- ja muistitiedon asiantuntija- ja tukikeskuksena
 • Kartoittaa ja kehittää muistisairauteen sairastuneiden erityistarpeita ja palveluja
 • Jakaa tietoutta muistisairauksista ja ennaltaehkäisyn mahdollisuuksista

Muistiluotsin toimintamuotoja ovat esimerkiksi:

 • Vertaisryhmät
 • Muistikahvilat
 • Aivoterveys- ja muistiluennot
 • Erilaiset tapahtumat
 • Vapaaehtoistoiminta
Muistiluotsin logo.
Tuettu Veikkauksen tuotoilla.