Vapaaehtoistoiminta

TERVETULOA MUKAAN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN
 

Vapaaehtoistoiminta antaa paljon sekä itselle että muille. Vapaaehtoistemme joukossa on muistisairaita, heidän läheisiään, alan ammattilaisia sekä muita toiminnan tärkeäksi kokevia. Osallistumisen muoto ja tiheys on jokaisen vapaasti valittavissa oman kiinnostuksen mukaan. Voit toimia vertaisryhmässä ohjaajana tai ryhmäavustajana, leipoa pullaa muistikahvilaan tai vaikka tarjota autokyydin tapahtumiin...

Vapaaehtoisille tarjoamme mm. ilmaisia koulutuksia, joilla voi täydentää omia tietoja ja taitoja.

Osallistumalla yhdistyksen paikallisosastojen toimintaan teet tärkeätä työtä muistisairaiden ja heidän läheistensä elämänlaadun parantamiseksi yhdistyksen arvoihin ja sääntöihin sitoutuen.

Pirkanmaan Muistiyhdistyksellä on 16 paikallisosastoa, jotka toimivat 19 kunnan alueella. Paikallisosastot toimivat yhdistyksen koordinoiman vapaaehtoistyön pohjalta. Paikallisosastot järjestävät muistisairaille ja omaisille mm. vertaisryhmiä, retkiä ja muistikahvilatoimintaa. Paikallisosastot tuovat yhdistyksen toiminnan lähemmäs kuntalaisia ja täydentävät julkisia palveluja, siksi ne ovat tärkeässä roolissa yhdistyksen toiminnan toteuttajina.

Tule rohkeasti käymään tai ota yhteyttä ja kerro mitä Sinä haluaisit tehdä, yhteydenotto ei luonnollisesti sido mihinkään. Lisätietoja saat myös oman alueesi paikallisosaston yhteyshenkilöltä.

Pirkanmaan Muistiyhdistys myös kouluttaa vapaaehtoisia tukihenkilöiksi muistisairaille tai heidän läheisilleen.

Katso video tukihenkilötoiminnasta alta!