Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää toisen ihmisen auttamista ja tukemista. Voit toimia esimerkiksi tukihenkilönä, vertaisryhmässä ohjaajana tai ryhmäavustajana, muistikahvilassa, avustajana tieto- ja  vertaiskurssilla, hoivapysäkillä tai retkillä. Vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä vaan vapaaehtoinen toimiii lähimmäisenä tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Vapaaehtoisille tarjoamme mm. ilmaisia koulutuksia, joilla voi täydentää omia tietoja ja taitoja sekä yhteisiä tapaamisia ja retkiä.

Osallistumalla yhdistyksen paikallisosastojen toimintaan teet tärkeätä työtä muistisairaiden ja heidän läheistensä elämänlaadun parantamiseksi yhdistyksen arvoihin ja sääntöihin sitoutuen.

Pirkanmaan Muistiyhdistyksellä on 20 paikallisosastoa, jotka toimivat 24 kunnan alueella. Paikallisosastot toimivat yhdistyksen koordinoiman vapaaehtoistyön pohjalta. Paikallisosastot järjestävät muistisairaille ja omaisille mm. vertaisryhmiä, retkiä ja muistikahvilatoimintaa. Paikallisosastot tuovat yhdistyksen toiminnan lähemmäs kuntalaisia ja täydentävät julkisia palveluja, siksi ne ovat tärkeässä roolissa yhdistyksen toiminnan toteuttajina.

Tule rohkeasti käymään tai ota yhteyttä ja kerro mitä Sinä haluaisit tehdä, yhteydenotto ei luonnollisesti sido mihinkään. Lisätietoja saat myös oman alueesi paikallisosaston yhteyshenkilöltä.

Pirkanmaan Muistiyhdistys tarjoaa muistisairaille ja heidän läheisilleen apua ja tukea arkeen kouluttamalla ja välittämällä vapaaehtoisia tukihenkilöitä.

Katso video tukihenkilötoiminnasta yhdistyksen YouTube-kanavalta!