Henkilökunta

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

 

Teija Siipola

Toiminnanjohtaja KTM

Toiminnanjohtaja vastaa yhdessä hallituksen kanssa yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä.
puh. 050 463 4295

Mari Lemmetty

Projektivastaava TtM, YAMK, sairaanhoitaja AMK

KOKEVA - Hankkeen koordinointi, seuranta ja raportointi, yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
puh. 050 301 0418

 

Hillervo Pohjavirta

Projektityöntekijä, YTM, KM

KOKEVA - hanke, Kognitiota tukevien harjoitteiden kehittäminen, omaisten ja vapaaehtoisten tuki ja ohjaus, kouluttaminen.
puh. 044 762 1282

 

Tuija Koponen

Tukihenkilötoiminnasta vastaava TtM, sairaanhoitaja

MUISTILUOTSI - Vastaa vapaaehtoistyön tukemisesta ja kehittämisestä sekä kouluttamisesta. Osallistuu yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen asiakkaille ja yhteistyötahoille. Vastaa työikäistoiminnasta.
puh. 050 360 5224

Laura Sarkonsalo 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, sosionomi AMK
 

MUISTILUOTSI - Vastaa vapaaehtoistyön tukemisesta, kehittämisestä ja kouluttamisesta. Osallistuu yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen asiakkaille ja yhteistyötahoille. Vastaa yhteydenottoluvista ja työikäistoiminnasta.
puh. 044 774 5866

 

Eeva Tyrväinen

Muistiohjaaja, sosionomi AMK, lähihoitaja

MUISTILUOTSI - Omaistyö ja sen kehittäminen, ryhmänohjaus, toiminnanohjausjärjestelmä, oppilaitos- ja verkostoyhteistyö.
puh. 044 738 9373

 

Akseli Tuuri

Muistiohjaaja, geronomi AMK

MUISTILUOTSI - Vastaa paikallisosastotoiminnasta keski-Pirkanmaalla ja Huittisissa, sekä luennoista. Osallistuu yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen asiakkaille ja yhteistyötahoille.
puh. 050 431 9299


 

Marjo Haavisto

Muistiohjaaja, lähihoitaja/muistihoitaja

MUISTILUOTSI - Vastaa paikallisosastotoiminnasta itä-Pirkanmaalla, sekä ryhmänohjauksesta Tampereella ja maakunnassa. Osallistuu yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen asiakkaille ja yhteistyötahoille.
puh. 050 330 8515

Kristina Uotila

Muistiohjaaja, lähihoitaja/muistihoitaja, geronomi AMK

MUISTILUOTSI - Vastaa paikallisosastotoiminnasta länsi-Pirkanmaalla, sekä ryhmänohjauksesta Tampereella ja maakunnassa. Osallistuu yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen asiakkaille ja yhteistyötahoille.
puh. 044 730 5270

Marjukka Niemenmaa

Toimistosihteeri, merkonomi/painopinnanvalmistaja

Vastaa toimisto- ja jäsensihteerin tehtävistä sekä avustavista taloushallinnon tehtävistä. Osallistuu tiedotusmateriaalin tuottamiseen ja tiedottamiseen asiakkaille ja yhteistyötahoille.
puh. (03) 223 2344 tai 044 099 0166