MEVA - Muistisairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen

Muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen edistäminen Pirkanmaalla-hanke (MEVA) nosti vuosina 2011–2014 muistisairauksien ennaltaehkäisyn näkökulman perusterveydenhuollon toiminnassa tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyn rinnalle. Hanke kehitti mallin perusterveydenhuollon toimintaan aivoterveyden edistämiseen, ja THL:n TEAviisarin mukaan yhteiset käytännöt muistisairauden riskin tunnistamisesta olivat Pirkanmaalla vuonna 2014 keskimääräistä yleisempiä, THL-Tutkimuksesta tiiviisti 29/2014. Terveydenhuollon ammattilaisten sekä alueen väestön tietoisuus muistisairauksien ennaltaehkäisystä lisääntyi ja muistisairauksien riskitesti tuli suurelle osalle ammattilaista sekä monelle kansalaiselle tutuksi. 

Hanke hyödynsi olemassa olevia ryhmänohjausmalleja ja sisällytti Päijät-Hämeessä tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn kehitettyyn Ikihyvä-malliin kaksi muistitapaamista, jotka keskittyvät stressin ja kuormittuneisuuden vähentämiseen ja positiivisen aktiivisuuden lisäämiseen. Täydennetty malli leviää myös laajemmalle alueelle Ikihyvä-päivityskoulutuksen kautta. Hanke integroi näin eri kansantautien riskissä olevien henkilöiden ohjausta yhteneväksi, mitä myös perusterveydenhuollon henkilökunta on toivonut.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Tampereen sekä ympäryskuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi) perusterveydenhuollon ja työterveysasemien (Työterveyshuolto Viisari, Tullinkulman Työterveys ja Kangasalan työterveyshuolto) sekä Hämeenmaan Sydänpiiri ja Tampereen Diabetesyhdistyksen kanssa.

MEVA-hankkeen loppuraportti


Tutkimustulokset kannustavat ennaltaehkäisytyöhön

Suomalaisen FINGER-tutkimushankkeen mukaan tehostettu elintapaohjaus ehkäisee muistihäiriöitä. FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) on THL:n koordinoima tutkimus, jota ovat tehneet yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto ja Karolinska Institutet (Ruotsi). Lisätietoja löytyy THL:n sivuilta, Merkittävä läpimurto muistihäiriöiden ehkäisyssä. Tutkimustulosten mukaan on tärkeää kohentaa elintapoja monipuolisesti ja saada aikaan kokonaisvaltainen muutos. Tavanomainen elintapaneuvonta ei ole riittävää vaan tuloksia saatiin vasta tehostetulla elintapaohjelmalla, johon sisältyi mm. kognitioharjoitteita. Vastaavia tutkimuksia on käynnistynyt muissakin EU-maissa, mm. Ranskassa.


RAY:n logo.