Hankkeet

Pirkanmaan Muistiyhdistyksessä on koko sen toiminta-ajan kehitetty muistisairaiden ja heidän läheistensä kuntoutukseen, hoitoon ja palveluihin liittyviä toimintamalleja ja menetelmiä yhteistyössä kuntien, oppilaitosten sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Viereisestä valikosta löydät lisätietoa käynnissä olevista sekä viimeisen kymmenen vuoden aikana päättyneistä kehittämishankkeista.