Palvelut

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea sairastunutta ja omaista koko sairauden ajan ja vaikuttaa heidän elämänlaatunsa paranemiseen. Sosiaaliturvajärjestelmä tarjoaa sekä sairastuneelle että hänen omaiselleen useita erilaisia tukimuotoja. Yhdistyksen tarjoamat palvelut täydentävät julkista palvelujärjestelmää. Sivuvalikossa olevien linkkien takaa löydät lisää tietoa.

Tämän linkin takaa löydät omakohtaisia kokemuksia sairaudesta.

Työvälineitä muistisairaan ihmisen hyvään kohtaamiseen

Papunet-verkkosivustoille on koottu uutta tietoa muistisairauden vaikutuksista vuorovaikutukseen ja kommunikointiin sekä ideoita hyvään kohtaamiseen. Materiaalit on tarkoitettu muistisairaille ihmisille itselleen, heidän läheisilleen sekä alalla työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille. Kokonaisuus on tuotettu keväällä 2013 päättyneessä Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa OIVALLA vuorovaikutukseen –hankkeessa, yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Sähköiset materiaalit sisältävät:

  • tietoa muistista ja vuorovaikutuksesta
  • Kohdaten-oppaan
  • Hoivalluksia-keskustelumateriaalin työyhteisöille
  • Kuvallisia ohjeita muistin tueksi arjen askareisiin

www.papunet.net/muisti⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠