KOKEVA - hanke

KOKEVA-hankkeessa kehitettiin tiedonkäsittelyä ja mielen hyvinvointia tukevia harjoituksia muistisairauden myöhempiin vaiheisiin ja toimintamalli niiden tekemiseen yhdessä omaisten, vapaaehtoisten ja ammattilaisten kanssa. 

Kognitioharjoitusten vaikutuksina raportoitiin virkistymistä, aktivoitumista sekä positiivisia muutoksia kommunikoinnissa ja mielialassa.  Harjoituksia ohjanneet kertoivat saaneensa ymmärrystä ja valmiuksia muistisairaan henkilön kanssa toimimiseen. Loppuraportissa mm. tytär, tukihenkilö ja opiskelija kertovat kokemuksistaan.

Harjoitukset ovat helposti käyttöön otettavia ja vaikuttavia keinoja tukea hyvinvointia. Ohjauksessa yhdistetään vaikuttavaksi todettuja menetelmiä kuten musiikki ja kosketus. Yksilöohjauksen malli ja monipuoliset harjoitukset on koottu Ilo muistaa ja onnistua -oppaaseen. Oppaassa on ohjeita ja vinkkejä harjoitusten toteuttamiseksi. 

Pirkanmaan Muistiyhdistys tarjoaa tukea ja koulutusta yhteisten hetkien onnistumiseksi. Toiminta jatkuu osana Muistiluotsia sekä Ilo muistaa ja onnistua -hanketta. 


Anu Heinosen opinnäytetyö sosionomi AMK opintoihin 2020: "Kokeva-harjoitteet osana vuorovaikutusta muistisairaan kanssa".