Päättyneet hankkeet

KOKEVA - Kognitioharjoituksia keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastaville henkilöille, 2017 - 2020

TUKEVA - Muistisairaan ihmisen ja omaisen tukihenkilötoiminnan kehittäminen Pirkanmaalle, 2015-2017

 MEVA - Muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen toteamisen edistäminen Pirkanmaalla, 2011-2014

Pirkanmaan Muistiluotsi: Asiantuntija- tukikeskuksen luominen Pirkanmaalle, 2006-2011

Sampo- Samalla polulla, voimavaroja lyhytaikaishoidosta; Muistisairaiden lyhytaikaishoitoa kehittävä hanke, 2007-2010

Loppuraportit