Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Olen Leila Huhtala

Sairaanhoitajana/terveydenhoitajana työskennellyt vuodesta 2003. Erikoistunut ikäihmisiin ja minulla on vuosien kokemus työskentelystä muistisairauksien parissa Geriatrian poliklinikalla, kotihoidossa ja vanhainkodissa.

Opiskelen tällä hetkellä ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi, joka tarkoittaa voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1–25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä ovat asiakkaan esille ottamat teemat ja tavoitteet. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea ja sopii esimerkiksi hyvinvointia kuormittavien asioiden työstämiseen, kuten uniongelmiin tai vaikkapa sopeutumiseen sairauden kanssa. Tavoitteena on siis tukea henkilön toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Tarjoan harjoittelutyönä tehtävää terapiaa asiakkaille muistiyhdistyksen tiloissa. Tutustumiskäynti on ilmainen ja seuraavat 30 e.

Yhteyttä voi ottaa sähköpostilla tai puhelimella:

Leila_huhtala@hotmail.com  puh. 045 110 2218