Edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti

Asianajaja Päivi Heinonen, Magnusson Oy.

Ilmoittaudu etäyhteydellä 18.10.2022 mennessä, puh. 044 099 0166 tai toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi