Edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti

Asianajaja Päivi Heinonen, Magnusson Oy. Ilmoittaudu etäyhteydellä 23.10. mennessä toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi, 044 099 0166.