Edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti

Asianajaja Päivi Heinonen, Magnusson Oy. Ilmoittaudu etäyhteydellä 18.10. mennessä toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi tai 044 099 0166.