Muistisairaiden ja läheisten kokemuksia korona-ajasta

8.9.2020

Seuraavalle sivustolle on koottu koronaepidemian vaikutuksia pitkäaikais- ja kotihoitoon eri maissa, Country reports: COVID-19 and Long-Term Care

Suomen raportin on koonnut  Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö . Pirkanmaan Muistiyhdistys ja Muistiliitto ovat avustaneet tiedon ja kokemusten keräämisessä muistisairailta ja heidän omaisilta. Suomen raportti löytyy seuraavan linkin takaa.: https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/06/ltccovid-country-reports_Finland_120620-1.pdf