Pirkanmaan Muistiaktiivien kannanotto

5.6.2024

Muistisairailla ihmisillä on oikeus turvalliseen asumiseen

Arvioiden mukaan ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkaista jopa 80% sairastaa jotain etenevää muistisairautta. Vuonna 2021 Suomessa oli n. 150 000 muistisairausdiagnoosin saanutta henkilöä. Mikäli ikäryhmittäinen sairastavuus säilyy ennallaan, niin vuonna 2040 Suomessa arvioidaan olevan n. 247 000 muistisairasta ihmistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen suunnitelmissa on vähentää ympärivuorokautisen palveluasuminen paikkoja ja korvata niitä yhteisöllisellä asumisella ja perhehoidolla. Millä perustein Pirkanmaan hyvinvointialue näkee realistisena ympärivuorokautisten paikkojen vähentämisen samalla, kun muistisairaiden määrän odotetaan kasvavan?

Muistisairauden edetessä neuropsykiatristen oireiden, kuten levottomuuden, aggressiivisuuden ja harhaluulojen esiintyvyys lisääntyy, ja ne vaikeutuvat. Jonkin asteisia neuropsykiatrisia oireita esiintyy jopa 90% muistisairaista ihmisistä. Nämä oireet lisäävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttöä sekä ympärivuorokautisen hoivan tarvetta. Usein läheiset kokevat nämä oireet raskaiksi ja kuormittavaksi, jonka lisäksi ne saattavat aiheuttaa kotona vaaratilanteita.

THL on alustavasti arvioinut, että 12% nykyisistä ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista ja 5% kotihoidon asiakkaista voitaisiin hoitaa lähivuosina yhteisöllisessä asumisessa. Yhteisöllinen asuminen on erinomainen asumismuoto esimerkiksi tilanteessa, jossa palvelutarpeen lisäksi henkilö kärsii yksinäisyydestä ja turvattomuudesta, mutta ei tarvitse ympärivuorokautista hoitoa tai valvontaa. Jos yhteisöllisen asumisen piiriin ohjataan henkilöitä, jotka tarvitsivat jo ympärivuorokautista hoitoa, voidaan aiheuttaa jopa heitteillejättöjä sekä sairaalojen ja päivystysten tarpeetonta ruuhkautumista. Samalla uutiset kadonneista muistisairasta ihmisistä tulevat luultavasti lisääntymään. Voiko yhteisöllisen asumisen riskinä olla myös se, että puuttuvaa hoitoa ja valvontaa korvataan ylimääräisellä lääkehoidolla, kuten psyykenlääkkeillä?

Yhteisöllinen asuminen ei saa olla keino kiertää hoitajamitoitusta ja näin hakea säästöjä ympärivuorokautisesta hoivasta. Jatkossakin muistisairaiden ihmisten asumisen tulee perustua todelliseen palvelutarpeen arviointiin, eikä säästöjen hakemiseen. Lisäksi kriteerien täyttyessä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tulisi päästä ilman tarpeetonta viivästystä.

Pirkanmaan Muistiaktiivit

Pirkanmaan Muistiaktiivit on muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmä, joka tekee vaikuttamistyötä muistisairaiden ja läheisten palvelujen kehittämiseksi Pirkanmaalla.