Vuoden muistilähettiläs

27.9.2021

Alzheimer-päivän tapahtumassa ti 21.9.2021 muistilähettilääksi valittiin Seija Helminen. Hän on ollut aktiivisesti mukana Muistiliiton vvaltakunnallisessa toiminnassa, Pirkanmaan Muistiyhdistyksessä sekä oman kunnan paikallisosastossa.  Hän on toiminut sekä muistikahvilassa että vertaistukiryhmissä ohjaajana ja koollekutsujana, apuna yleisötilaisuuksissa ja muistiluennoilla. Hän on toiminut Pirkanmaan muistiyhdistyksen hallituksessa neljä kautta, Muistiaktiivit työryhmässä useita vuosia ja tällä hetkellä myös valtakunnallisessa Muistiaktiivit työryhmässä puheenjohtajana.

Muistisairaan läheisenä hän on kulkenut pitkän matkan, isän, puolison ja äidin rinnalla samalla tarjoten tukeaan myös vapaaehtoisen roolissa muille diagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen.

Hänellä on suuri sydän, jossa on tilaa kaikille!

Muistilähettiläs Seija Helminen kukkien ja muistilähettilään kynttilänjalan kanssa.