Yksinäisyydestä yhteyteen

Pirkanmaan Muistiyhdistyksessä on käynnistyi 2022 hanke, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä muistisairaiden yksinäisyyttä ja vahvistaa heidän sosiaalista verkostoaan yksilö- ja ryhmätoiminnan avulla sekä lähipiiriä tukemalla. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on myöntänyt hankkeelle kolmen vuoden rahoituksen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Tampereella, Ylöjärvellä ja Lempäälässä yksin asuvat ja yksinäisyydestä kärsivät muistisairaat sekä muistisairaat. Kohderyhmään kuuluvat muistisairaat pyritään tavoittamaan heti sairauden alkuvaiheessa. Hankkeessa toimii yhteistyökumppaneina mm. Tampere, Ylöjärvi, Lempäälä, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen seudun ammattioppilaitos ja Itä-Suomen yliopisto.

Yksinäisyys koskettaa kaikenikäisiä. Joskus se voi olla pysyvää tai liittyä johonkin tiettyyn elämäntilanteeseen. Yksin asuvien ja muistisairaiden osuus kasvaa iän myötä. Valtioneuvoston raportista (2018) käy ilmi, että esimerkiksi 80 vuotta täyttäneistä lähes 70 % asui yksin. Ikääntyneistä jopa joka kolmas kokee olevansa yksinäinen.  Yksin asuvien määrä kasvaa erityisesti kasvukeskuksissa, kuten Tampereella ja ympäryskunnissa. Yhdistyksen toteuttaman kyselyn (5/2020) mukaan 78 % yksin asuvista muistisairaista koki itsensä yksinäiseksi.  

Yksin asuvat muistisairaat ovat erityisen haavoittuva ryhmä. Tutkimusten mukaan muistisairauden myötä sairastuneen sosiaalinen verkosto ohenee ja ystävät kaikkoavat. Muistin heikentyminen lisää yksinäisyyttä ja yksinäisyys muistin heikkenemistä. Pirkanmaan Muistiluotsin toiminnassa on havaittu, että muistisairaan osallistuminen edellyttää samassa taloudessa asuvan omaisen vahvaa kannustusta ja rohkaisua. Hanke helpottaa yksinäisten ilman omaisia elävien osallistumista.

Asiakkaita hankkeeseen voi ohjata seuraavan lomakkeen kautta: Ammattilaisille | Pirkanmaan Muistiyhdistys ry  

Lisätietoja hankkeesta Mirjami Ponsimaa puh. 044 491 4387,
sähköposti etunimi.sukunimi@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi