Edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti

Asianajaja Päivi Heinonen, Asianajotoimisto Magnusson Oy. Ilmoittaudu etäyhteydellä 16.2.2024 mennessä toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi