Ryhmätoiminta Tampereella

Ryhmätoiminta omaisille ja sairastuneille Tampereella

 

Syyskausi 4.9. - 15.12.2017 (muutokset mahdollisia).
Kevätkausi 8.1. - 25.5.2018


HOITOVASTUUSTA LUOPUMINEN - RYHMÄ OMAISILLE
Muistisairaiden omaisille/läheisille, jonka läheinen on siirtynyt kodin ulkopuoliseen hoitoon. Ryhmässä etsitään keinoja omien voimavarojen ylläpitämiseen ja arjen rikastuttamiseen. Vertaistuki ja keskustelut ovat tärkeä osa ryhmien sisältöä. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 10 - 11.30, yhteensä 10 kertaa.

LIIKUNNALLINEN MUISTIKUNTOUTUSRYHMÄ SAIRASTUNEILLE
Muistisairautta sairastaville, jotka liikkuvat itsenäisesti apuvälineen kanssa tai ilman apuvälinettä. Perusliikkumiseen pohjautuvia harjoituksia, joissa aktivoidaan kehoa ja aivoja monipuolisesti. Joustavat vaatteet ja sisäliikuntakengät. Ryhmää ohjaa muistisairaiden fysioterapiaan erkoistunut Outi Mäenpää. Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 10 - 11, ryhmä on täynnä.

SULJETTU OMAISTEN ILTARYHMÄ
Muistisairausdiagnoosin saaneiden omaisille/läheisille, jotka kokevat tarvitsevansa tietoa/tukea ja haluavat jakaa kokemuksiaan ryhmässä. Tapaamisissa saa tietoa muistisairauden vaikutuksesta perheeseen, parisuhteeseen ja arkeen. Ryhmässä etsitään keinoja omien voimavarojen ylläpitämiseen ja arjen rikastuttamiseen. Vertaistuki ja keskustelut ovat tärkeä osa ryhmien sisältöä. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko maanantaisin klo 17.00 - 18.30. Ryhmään otetaan max. 10 hlöä.

TUUMATAAN TOVI - RYHMÄ
Muistisairauden lievässä vaiheessa oleville. Tehtävät pohjautuvat kansainvälisesti arvostettuun Instrumental Enrichment - menetelmään sekä Ahaa - aivotreeni hankkeessa suunniteltuihin tehtäviin, jotka on suunniteltu ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen tukemiseen. "Jokainen osaa ja jokainen oppii". Ryhmä käynnistyy 6.9. kokoontuen syksyllä 10 kertaa, jatkuen keväällä 2018. Tiedustelut muistiohjaaja Kristina Uotila puh. 044 730 5270.

AVOIN OMAISTEN RYHMÄ
Omaisille, jotka haluavat jakaa kokemuksiaan läheisen sairastumiseen liittyvistä asioista. Keskustelua ja vertaistukea, jota ohjaa muistihoitaja Liisa Korpinen. Ryhmä kokoontuu neljän viikon välein tiistaisin klo 10.00 - 11.30. Syyskausi:  5.9., 3.10., 31.10. sekä 28.11.2017.

MÄÄRÄAIKAINEN RYHMÄ HILJATTAIN MUISTISAIRAUSDIAGNOOSIN SAANEILLE
Keskustelu- ja vertaisryhmä vuoden - puolen vuoden sisällä diagnoosin saaneille. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 10 - 11.30. Joka toisen tapaamisen yhteydessä läheisten mahdollista osallistua ohjattuun ryhmään (ks. avoin omaisten ryhmä), joka toisella kerralla ei samanaikaista läheisten ryhmää.

MIESTEN RYHMÄ
Ohjattu vertaistukiryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille miehille. Samaan aikaan läheiset kokoontuvat omassa ryhmässä. Joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 13.00 - 14.30.

MUISTIKUNTOUTUJIEN RYHMÄ
Syyskaudella ohjattu vertaistukiryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille. Samaan aikaan läheisillä oma itsenäisesti kokoontuva ryhmä. Joka toinen viikko keskiviikkoisin 13.00 - 14.30.

NAISTEN RYHMÄ
Ohjattu vertaistukiryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille naisille. Joka toinen viikko torstaisin  klo 13.00 - 14.30.

KUN JÄIN YKSIN - RYHMÄ OMAISILLE
Ryhmä omaisille, joiden puoliso tai läheinen on sairastanut muistisairautta ja menehtynyt. Tukea tunteiden kohtaamiseen ja läpikäymiseen. Joka toinen viikko maanantaisin klo 13.00 - 14.30.

RYHMÄ TYÖIKÄISILLE
Vertaistukiryhmä työiässä muistisairausdiagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen. Ryhmä kokoontuu kuukausittain klo 17.30 - 19.00. Syyskauden seuraavat kerrat 26.10. ja 30.11.2017.

AHAA -AIVOTREENIRYHMÄ
Suunnattu ensisijaisesti keväällä 2017 IE-ryhmään osallistuneille, mutta myös muut voivat osallistua ryhmään. Ryhmä käynnistyy 6.9. ja kokoontuu syksyn aikana 10 kertaa. Ryhmää ohjaa Päivi Martikainen. Tiedustelut muistiohjaaja Kristina Uotila puh. 044 730 5270.

PIRKANMAAN MUISTIAKTIIVIT
Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja läheisten asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tuoda esiin näkemyksiä muistiperheiden kannalta tärkeistä kysymyksistä Pirkanmaan maakunassa. Toivomme yhteydenottoja Pirkanmaan maakunnan muistiperheiltä, jotta maakunnallisuus aktiivitoiminnassa toteutuisi! Tampereella Muistiaktiivit kokoontuvat kerran kuukaudessa maanantaisin klo 10-11.30 yhdistyksen toimistolla. Syksyn kokoontumispäivät ovat 25.9., 30.10. ja 27.11.2017. Tiedustelut muistiohjaaja Kristina Uotila puh. 044 730 5270.
 

TERVETULOA MUKAAN!

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT:
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry
Kalevantie 1, 33100 TAMPERE
puh. (03) 223 2344, sähköposti: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi