Diagnoosin saaneille

TUUMATAAN TOVI - RYHMÄ
Muistisairauden lievässä vaiheessa oleville. Tehtävät pohjautuvat kansainvälisesti arvostettuun Instrumental Enrichment - menetelmään sekä Ahaa - aivotreeni hankkeessa suunniteltuihin tehtäviin, jotka on suunniteltu ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen tukemiseen. "Jokainen osaa ja jokainen oppii". Tiedustelut muistiohjaaja Kristina Uotila puh. 044 730 5270.

MÄÄRÄAIKAINEN RYHMÄ HILJATTAIN MUISTISAIRAUSDIAGNOOSIN SAANEILLE
Keskustelu- ja vertaistukiryhmä vuoden - puolen vuoden sisällä diagnoosin saaneille. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 10 - 11.30. Kevätkaudella omaisilla mahdollisuus kokoontua samaan aikaan itsenäisesti omassa ryhmässään.

MIESTEN RYHMÄ
Ohjattu vertaistukiryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille miehille. Samaan aikaan läheiset kokoontuvat omassa ryhmässä. Joka toinen viikko keskiviikkoisin klo 13.00 - 14.30.

MUISTIKUNTOUTUJIEN RYHMÄ
Ohjattu vertaistukiryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille. Samaan aikaan läheisillä oma itsenäisesti kokoontuva ryhmä. Joka toinen viikko keskiviikkoisin 13.00 - 14.30.

NAISTEN RYHMÄ
Ohjattu vertaistukiryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille naisille. Joka toinen viikko tiistaisin klo 13.00 - 14.30. Huom! Muuttunut viikonpäivä.

AHAA -AIVOTREENIRYHMÄ
Suunnattu ensisijaisesti keväällä 2017 IE-ryhmään osallistuneille, mutta myös muut voivat osallistua ryhmään. Ryhmää ohjaa Päivi Martikainen. Tiedustelut muistiohjaaja Kristina Uotila puh. 044 730 5270.

PIRKANMAAN MUISTIAKTIIVIT
Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja läheisten asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tuoda esiin näkemyksiä muistiperheiden kannalta tärkeistä kysymyksistä Pirkanmaan maakunassa. Toivomme yhteydenottoja Pirkanmaan maakunnan muistiperheiltä, jotta maakunnallisuus aktiivitoiminnassa toteutuisi! Tampereella Muistiaktiivit kokoontuvat kerran kuukaudessa maanantaisin klo 13-15 yhdistyksen toimistolla. Ryhmä kaipaa lisää aktiivisia jäseniä! Ota rohkeasti yhteyttä muistiaktiivi Jouni Rasiin puh. 050 326 2435.
 

TERVETULOA MUKAAN!

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT:
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry
Kalevantie 1, 33100 TAMPERE
puh. (03) 223 2344, sähköposti: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi