Läheisille

RYHMÄTOIMINTA JATKUU SYYSKUUSSA PANDEMIATILANTEEN SALLIESSA

 

Läheisten ryhmiin osallistuminen ei edellytä aina sairastuneen osallistumista!

TATAMURI© -taideryhmä 2020
Muistisairaille ja heidän läheisilleen tai tukihenkilölle ja tuettavalle. Mukaan mahtuu 4 paria, jotka sitoutuvat osallistumaan viiteen kokoontumiseen.Tavoitteena mm. rikastuttaa vuorovaikutusta, tukea kognitiivisia taitoja, mahdollisuus itseilmaisuun ja valinnan vapauteen, onnistumisen kokemukset, hienomotoriset taitojen ylläpitäminen.

MUISTIKOULU - tietoa ja tukea muistisairaalle ja läheiselle 2020
Soveltuu parhaiten hiljattain muistisairausdiagnoosin saaneelle ja läheiselle. Molemmille omat ryhmät, joissa käsitellään samoja teemoja eri näkökulmista katsottuna. Lisätiedot
toimisto puh. 044 099 0166, toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

LÄHEISILLE, JOIDEN MUISTISAIRAS LÄHEINEN ON SIIRTYNYT PITKÄAIKAISHOITOON
Kokoontuu joka toinen torstai. Suljettuun ryhmään otetaan enintään 8 henkilöä. Lisätiedot: muistiohjaaja Eeva Tyrväinen puh. 044 738 9373 tai eeva.tyrvainen@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

NAISTEN RYHMÄN LÄHEISTEN/OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄ
Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaistukiryhmään. Ohjattu ryhmä kokoontuu omassa tilassaan naisten ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. 

MIESTEN RYHMÄN LÄHEISTEN/OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄ
Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaistukiryhmään. Ohjattu ryhmä kokoontuu omassa tilassaan miesten ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. 

AAMUVIRKKUJEN LÄHEISTEN/OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄ
Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaistukiryhmään. Ohjattu ryhmä kokoontuu omassa tilassaan aamuvirkkujen ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. 

MUISTIKUNTOUTUJIEN LÄHEISTEN/OMAISTEN VERTAISTUKIRYHMÄ
Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaistukiryhmään. Ohjattu ryhmä kokoontuu omassa tilassaan muistikuntoutujat ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. 

PIRKANMAAN MUISTIAKTIIVIT
Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja läheisten asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tuoda esiin näkemyksiä muistiperheiden kannalta tärkeistä kysymyksistä Pirkanmaan maakunassa. Toivomme yhteydenottoja Pirkanmaan maakunnan muistiperheiltä, jotta maakunnallisuus aktiivitoiminnassa toteutuisi! Tampereella Muistiaktiivit kokoontuvat kerran kuukaudessa yhdistyksen toimistolla. Ota rohkeasti yhteyttä muistiaktiivi Jouni Rasiin puh. 050 326 2435. Kevätkauden 2020 ensimmäinen kokoontuminen 20.1.2020.
 

TERVETULOA MUKAAN!

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT:
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry
Hammareninkatu 7 3. krs, 33100 TAMPERE
puh. 044 099 0166, sähköposti: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi