Pirkanmaan Muistiluotsi

Muistiluotsit ovat Muistiliiton jäsenyhdistysten ylläpitämiä maakunnallisia muistityön tuki- ja neuvontakeskuksia, jotka tarjoavat apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Tärkein Muistiluotsin tehtävä on toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, josta asiakas saa ohjausta ja tukea tai josta hänet ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Muistiluotseissa vahvistetaan erityisesti muistisairauksiin liittyvää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä varmistetaan muistisairaan äänen kuuluminen. Muistiluotsit tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden yhdenvertaisuuden ja hyvän elämän puolesta sekä toimivat aktiivisesti maakuntiensa verkostoissa.

Keskuksia on yhteensä 18 maakunnassa ja ne toimivat yhteisten periaatteiden mukaisesti ja muodostavat koko maan kattavan verkoston. Valtakunnallista verkostoa koordinoi Muistiliitto, ja toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Pirkanmaan Muistiluotsi toimii Pirkanmaalla ja Satakunnan Huittisissa.

Muistiluotsin tavoitteena on:

 • Tukea muistioireisia ja muistisairaita sekä heidän läheisiään mahdollisimman aktiiviseen elämään
 • Edistää muistisairaille sekä heidän läheisilleen tarkoitettujen palvelujen kehittymistä
 • Innostaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • Toimia maakunnan väestöä palvelevana aivoterveys- ja muistitiedon järjestölähtöisenä asiantuntija- ja tukikeskuksena
 • Kartoittaa ja kehittää muistisairauteen sairastuneiden erityistarpeita ja palveluja
 • Jakaa tietoutta muistisairauksista ja ennaltaehkäisevästä muistitoiminnasta

Muistiluotsin toimintamuotoja ovat esimerkiksi:

 • Vertaisryhmät
 • Muistikahvilat
 • Aivoterveys- ja muistiluennot
 • Erilaiset tapahtumat
 • Vapaaehtoistoiminta
Muistiluotsin logo.
Tuettu Veikkauksen tuotoilla.