Diagnoosin saaneille

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Huolehdimme osallistujien turvaväleistä ja hygieniaohjeistuksesta.

Muistikoulu - tietoa ja tukea muistisairaalle ja läheiselle 2023

Soveltuu parhaiten hiljattain muistisairausdiagnoosin saaneelle ja läheiselle. Molemmille omat ryhmät, joissa käsitellään samoja teemoja eri näkökulmista katsottuna.
Syyskausi, kokoontumiset torstaisin klo 17:00 - 18:30:

7.9.  Minä ja muistisairaus.
12.10. Toimintakyky on kokonaisuus.
9.11. Elämänmuutokset.
30.11. Hyvinvointi ja voimavarat
7.12. Aktiivinen elämä.

Ohjelmaan sisältyvät kaikille avoimet yleisöluennot: Muistisairaan ihmisen hyvä elämä 25.9.  sekä edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto 24.10.

Otsa-ohimolohkorappeumaa sairastavien ryhmä

Ohjattu vertaisryhmä otsa-ohimorappeumaa sairastavien ryhmä. Samaan aikaan läheiset kokoontuvat omassa ryhmässä. Sairastuneiden ryhmää ohjaa Pirkanmaan Muistiyhdistyksen työntekijä. Ryhmä kokoontuu seuraavina keskiviikkoina klo 17.00-18.30. Syyskauden kokoontumispäivät ovat: 4.10., 18.10. ja 1.11.2023

Miesten ryhmä

Ohjattu vertaisryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille miehille. Samaan aikaan läheiset kokoontuvat omassa ryhmässä. Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko parillisilla viikoilla klo 13:00 - 14:30.  Syyskauden kokoontumispäivät: 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.2023. Kevään 2024 ensimmäinen kerta 10.1.2024.

Tiistaivirkut

Ohjattu vertaisryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille. Samaan aikaan läheisillä oma ryhmä. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 13.00-14.30, 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.2023. Kevään 2024 ensimmäinen kerta 16.1.2024.

Muistikuntoutujien ryhmä

Ohjattu vertaisryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille. Samaan aikaan läheisillä oma ryhmä. Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 13:00 - 14:30.
Syyskauden kokoontumispäivät: 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.2023. Kevään 2024 ensimmäinen kerta 17.1.2024.

Naisten ryhmä Verrattomat Veerat

Ohjattu vertaisryhmä muistisairausdiagnoosin saaneille naisille. Samaan aikaan läheisillä oma itsenäisesti kokoontuva ryhmä. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 13:00 - 14:30. Syyskauden kokoontumispäivät: 5.9. 19.9., 3.10., 17.10., 31.10.,14.11. ja 28.11.2023. Kevään 2024 ensimmäinen kerta 9.1.2024.

Pirkanmaan muistiaktiivit

Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja läheisten asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tuoda esiin näkemyksiä muistiperheiden kannalta tärkeistä kysymyksistä Pirkanmaan maakunnassa. Toivomme yhteydenottoja Pirkanmaan maakunnan muistiperheiltä, jotta maakunnallisuus aktiivitoiminnassa toteutuisi! Tampereella Muistiaktiivit kokoontuvat kerran kuukaudessa yhdistyksen toimistolla. Ota rohkeasti yhteyttä muistiaktiivi Jouni Rasiin puh. 050 326 2435. Syyskauden ensimmäinen kokoontumiskerta 8.9.2023.

Etäryhmä tiistaikerho

Etävertaisryhmä muistisairaille ja läheisille kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina klo 14. Tapaamiset toteutetaan Microsoft Teams sovelluksella. Tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on toimiva nettiyhteys. Kevään kokoontumiset: 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11. ja 21.11.2023. Lisätiedot Susanne Lempinen, 050 330 8515 tai susanne.lempinen@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Tervetuloa mukaan!

Tiedustelut:
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry
Hammareninkatu 7, 3. krs, 33100 TAMPERE
puh. 044 099 0166, sähköposti: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Uusi hyvinvointiryhmä keväällä

Ryhmä on suunnattu muistisairauden alkuvaieessa oleville ja heidän läheisilleen. Jokaisella ryhmäkerralla on jokin hyvinvointiin ja aivoterveyteen liittyvä teema. Ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa aina klo 13.00 - 14.30 yhdistyksen tiloissa.

Kevään kokoontumispäivät ja teemat:

  • 22.1. Liikunta- ja tasapainoharjoitteita
  • 19.2. Ystävyys ja soisaalisten suhteiden merkitys
  • 18.3. Aivotreenejä
  • 15.4. Unen merkitys muistille
  • 20.5. Ravitsemus ja sydänystävälliset valinnat

Lisätiedot: toimisto puh. 044 099 0166

Minun ääneni musiikkiryhmät muistisairaille ja heidän läheisilleen

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry 11.9.-4.12.2023, joka toinen maanantai klo 10:30 - 12:00. Kuka tahansa voi osallistua kotoa yhteen tai useampaan tapaamiseen myös TEAMS-sovelluksen kautta. Ennakkoilmoittautuminen. Tiedustelut: Kaisa Tienvieri 050 532 1803 tai kaisa.tienvieri@arvary.fi

TATAMURI© -taideryhmä 

Muistisairaille ja heidän läheisilleen tai tukihenkilölle ja tuettavalle. Mukaan mahtuu 4 paria, jotka sitoutuvat osallistumaan kuuteen kokoontumiskertaan. Tavoitteena mm. rikastuttaa vuorovaikutusta, tukea kognitiivisia taitoja, mahdollisuus itseilmaisuun ja valinnan vapauteen, onnistumisen kokemukset, hienomotoriset taitojen ylläpitäminen.

Syyskauden kokoontumiset ovat kuutena peräkkäisenä tiistaina aina klo 15.00 – 17.00. Päivät ovat: 5.9., 12.9., 19.9., 26.9., 3.10. ja 10.10.2023

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot: anu.heinonen@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi tai puh. 050 301 0418.