Läheisille

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Huolehdimme osallistujien turvaväleistä ja hygieniaohjeistuksesta. 

Läheisten ryhmiin osallistuminen ei edellytä aina sairastuneen osallistumista!

Kotijoukot - keskusteluryhmä läheisille muistisairaan siirtyä kodin ulkopuoliseen hoitoon

Kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 10:00 - 11:30. Keskustellaan ryhmässä esiin nousevista asioista. Etsitään keinoja voimavarojen ylläpitämiseen ja arjen rikastuttamiseen. Vertaistuki ja keskustelut ovat tärkeä osa ryhmän sisältöä.
Syyskauden kokoontumispäivät: 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.2023.


Otsa-ohimolohkorappeumaa sairastavien ryhmä

Ohjattu vertaisryhmä otsa-ohimorappeumaa sairastavien läheisten ryhmä. Samaan aikaan sairastuneet kokoontuvat omassa ryhmässä. Läheisten ryhmää ohjaa Minni Haveri, FinFami Pirkanmaa. Ryhmä kokoontuu seuraavina keskiviikkoina klo 17.00-18.30. Syyskauden kokoontumispäivät ovat: 4.10., 18.10. ja 1.11.2023

Aikuisten lasten etävertaisryhmä I

Sairastaako Sinun vanhempasi muistisairautta?

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille lapsille, joiden äiti tai isä sairastaa muistisairautta, mutta asuu vielä kotona. Tapaamisissa keskustellaan osallistujien mieltä askarruttavista asioista. Jaamme kokemuksia ja tietoa liittyen muistisairauteen, muistisairaan läheisenä sekä asioiden hoitajana toimimiseen. Microsoft Teams-tapaamisiin voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on nettiyhteys. Tapaamiset ovat tiistai-iltoina klo 18:00 alkaen klo 20:00 asti (mukaan voit liittyä, kun aikataulusi sallii). Syyskausi: 22.8., 19.9., 17.10., 21.11. ja 19.12.2023.
Ilmoittautumiset: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi
Lisätietoja: vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Tuuli Kalliomäki
tuuli@tkalliomaki.fi puh. 040 178 8118. Tervetuloa mukaan!

Aikuisten lasten etävertaisryhmä II

Sairastaako Sinun vanhempasi muistisairautta?

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille lapsille, joiden äiti tai isä sairastaa muistisairautta ja asuu hoivakodissa. Tapaamisissa keskustellaan osallistujien mieltä askarruttavista asioista. Jaamme kokemuksia ja tietoa liittyen muistisairauteen, muistisairaan läheisenä sekä asioiden hoitajana toimimiseen. Microsoft Teams-tapaamisiin voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on nettiyhteys. Tapaamiset ovat keskiviikkoiltoina klo 18:00 alkaen klo 20:00 asti (mukaan voit liittyä, kun aikataulusi sallii). Syyskausi: 16.8., 13.9., 11.10., 15.11. ja 13.12.2023.
Ilmoittautumiset: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi
Lisätietoja: vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Tuuli Kalliomäki
tuuli@tkalliomaki.fi puh. 040 178 8118. Tervetuloa mukaan!

Muistikoulu - tietoa ja tukea muistisairaalle ja läheiselle 2023

Soveltuu parhaiten hiljattain muistisairausdiagnoosin saaneelle ja läheiselle. Molemmille omat ryhmät, joissa käsitellään samoja teemoja eri näkökulmista katsottuna. Kevään muistikoulun ensimmäinen kerta 9.2.2023.
Syyskausi, kokoontumiset torstaisin klo 17:00 - 18:30:

7.9.  Minä ja muistisairaus.
12.10. Toimintakyky on kokonaisuus.
9.11. Elämänmuutokset.
30.11. Hyvinvointi ja voimavarat
7.12. Aktiivinen elämä.

Ohjelmaan sisältyvät kaikille avoimet yleisöluennot: Muistisairaan ihmisen hyvä elämä 25.9. sekä edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto 24.10.

Naisten ryhmän läheisten/omaisten vertaisryhmä

Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaisryhmään. Ryhmä kokoontuu omassa tilassaan naisten ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 13:00 - 14:30. Syyskauden kokoontumispäivät: 5.9. 19.9., 3.10., 17.10., 31.10.,14.11. ja 28.11.2023.

Miesten ryhmän läheisten/omaisten vertaisryhmä

Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaisryhmään. Ryhmä kokoontuu omassa tilassaan miesten ryhmän kanssa yhtäaikaisesti.Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko parillisilla viikoilla klo 13:00 - 14:30. 
Syyskauden kokoontumispäivät: 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.2023.

Tiistaivirkkujen läheisten/omaisten vertaisryhmä

Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaisryhmään. Ohjattu ryhmä kokoontuu omassa tilassaan aamuvirkkujen ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 13.00-14.30, 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11. ja 5.12.2023.

Muistikuntoutujien läheisten/omaisten vertaisryhmä

Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaisryhmään. Ohjattu ryhmä kokoontuu omassa tilassaan muistikuntoutujat ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 13:00 - 14:30.
Syyskauden kokoontumispäivät: 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.2023

Pirkanmaan muistiaktiivit

Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja läheisten asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tuoda esiin näkemyksiä muistiperheiden kannalta tärkeistä kysymyksistä Pirkanmaan maakunassa. Toivomme yhteydenottoja Pirkanmaan maakunnan muistiperheiltä, jotta maakunnallisuus aktiivitoiminnassa toteutuisi! Tampereella Muistiaktiivit kokoontuvat kerran kuukaudessa yhdistyksen toimistolla. Ota rohkeasti yhteyttä muistiaktiivi Jouni Rasiin puh. 050 326 2435. Syyskauden ensimmäinen kokoontumiskerta 8.9.2023.

Etäryhmä tiistaikerho

Etävertaisryhmä muistisairaille ja läheisille kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina klo 14. Tapaamiset toteutetaan Microsoft Teams sovelluksella. Tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on toimiva nettiyhteys. Kevätkauden kokoontumiset: 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11. ja 21.11.2023.. Lisätiedot Susanne Lempinen, 050 330 8515 tai susanne.lempinen@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Tervetuloa mukaan!

Tiedustelut:
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry
Hammareninkatu 7 3. krs, 33100 TAMPERE
puh. 044 099 0166, sähköposti: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Minun ääneni musiikkiryhmät muistisairaille ja heidän läheisilleen

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry 11.9.-4.12.2023, joka toinen maanantai klo 10:30 - 12:00. Kuka tahansa voi osallistua kotoa yhteen tai useampaan tapaamiseen myös TEAMS-sovelluksen kautta. Ennakkoilmoittautuminen. Tiedustelut: Kaisa Tienvieri 050 532 1803 tai kaisa.tienvieri@arvary.fi

TATAMURI© -taideryhmä 

Muistisairaille ja heidän läheisilleen tai tukihenkilölle ja tuettavalle. Mukaan mahtuu 4 paria, jotka sitoutuvat osallistumaan kuuteen kokoontumiskertaan. Tavoitteena mm. rikastuttaa vuorovaikutusta, tukea kognitiivisia taitoja, mahdollisuus itseilmaisuun ja valinnan vapauteen, onnistumisen kokemukset, hienomotoriset taitojen ylläpitäminen.

Syyskauden kokoontumiset ovat kuutena peräkkäisenä tiistaina aina klo 15.00 – 17.00. Päivät ovat: 5.9., 12.9., 19.9., 26.9., 3.10. ja 10.10.2023

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot: anu.heinonen@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi tai puh. 050 301 0418.