Läheisille

Ohjelmamuutokset mahdollisia. Huolehdimme osallistujien turvaväleistä ja hygieniaohjeistuksesta. 

Läheisten ryhmiin osallistuminen ei edellytä aina sairastuneen osallistumista!

Kosketusviestit muistisairaan henkilön ja omaisen arjen tukena.

Muistiliiton Omin sanoin -hanke perehdyttää aiheesta kiinnostuneille läheisille tohtori Riitta Lahtisen kehittämiä yksinkertaisia kosketusviestejä, jotka on suunnattu muistisairaanvuorovaikutuksen tukemiseen. Kosketusviestien avulla voidaan tukea esim. siirtymätilanteita, toiminnan aloittamista/lopettamista sekä tilojen ja suuniten hahmottamista. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa tietämystä aiheesta. Ryhmässä perehdytään viesteihin harjoitusten sekä video- ja kuvamateriaalin avulla. 

Ryhmä koostuu kolmesta tapaamiskerrasta: 8.3., 5.4. ja 17.5.2024 klo 10-12. Tapaamiskertojen välissä osallistujat kokeilevat viestejä kotona. Toivomme, että ääsisit osallistumaan kaikille kerroille ja pystyisit täyttämään kokeilujaksolta lyhyitä muistiinpanoja kehittämistyön tueksi. Tapaamiskerroilla tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Tapaamiset Pirkanmaan Muistiyhdistyksen tiloissa. 

Lisätiedot: bit.ly/ominsanoin tai hankkeen asiantuntija Anna Heino puh. 044 791 6321.
Ilmoittautumiset: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi tai puh.  044 099 0166.

Minisanakansio - taskukokoinen väline muistin ja sananlöytämisen tuksi

Tervetuloa kokeilemaan minisanakansiota muistisairauteen sairastuneen kommunikoinnin tukena. Muistiliiton Omin sanoin -hanke tarjoaa materiaalit ja ohjeistuksen henkilökohtaisen sanakansion rakentamiseen ja kokeilemiseen. Minisanakansio on pieni, helposti taskussa kulkeva kansio, johon kootaan tärkeitä sanoja ja lyhyitä lauseita puheen tuottamisen ja muistin tueksi. Kansion voi ottaa mukaanesim. asiointitilanteisiin, jolloin siitä saa helposti tarkistettua tai näytettyä sanoja. Kansio on hyödyksi etenkin siinä vaiheessa, kun sairastunut kykenee yhä asioimaan itsenäisesti, mutta kokee ajoittain haasteita sanojen muistamisessa tai asioiden ilmaisemisessa.

Ryhmä koostuu kolmesta tapaamiskerrasta: 8.3., 5.4. ja 17.5.2024 klo 13-15. Tapaamiskertojen välissä osallistujat kokeilevat viestejä kotona. Toivomme, että ääsisit osallistumaan kaikille kerroille ja pystyisit täyttämään kokeilujaksolta lyhyitä muistiinpanoja kehittämistyön tueksi. Tapaamiskerroilla tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Tapaamiset Pirkanmaan Muistiyhdistyksen tiloissa. 

Lisätiedot: bit.ly/ominsanoin tai hankkeen asiantuntija Anna Heino puh. 044 791 6321.
Ilmoittautumiset: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi tai puh.  044 099 0166.

Tuet ja etuisuudet tutuiksi läheisille

Tapaamiset on suunnattu muistisairausdiagnoosin saaneiden omaisille / läheisille, jotka kokevat tarvitsevansa lisää tietoa tuista ja etuisuuksista. Tiedollinen vertais- ja keskusteluryhmä läheisille. Ryhmä kokoontuu kolmena maanantaina klo 13.00 - 14.30 yhdistyksen tiloissa.

Kevään kokoontumispäivät ja aiheet:

 • 5.2. Omaishoidontuki
 • 4.3. Kelan etuudet
 • 22.4. Puolesta asiointi ja muistisairaan etuudet.

Ryhmään mahtuu 10 läheistä, ilmoittautumiset puh. 044 099 0166 tai toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Tapaamisia ohjaa muistiohjaaja Eeva Tyrväinen puh. 044 7389373.

Uusi hyvinvointiryhmä keväällä

Ryhmä on suunnattu muistisairauden alkuvaieessa oleville ja heidän läheisilleen. Jokaisella ryhmäkerralla on jokin hyvinvointiin ja aivoterveyteen liittyvä teema. Ohjaajina toimivat yhdistyksen työntekijät. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa aina klo 13.00 - 14.30 yhdistyksen tiloissa.

Kevään kokoontumispäivät ja teemat:

 • 22.1. Liikunta- ja tasapainoharjoitteita
 • 19.2. Ystävyys ja soisaalisten suhteiden merkitys
 • 18.3. Aivotreenejä
 • 15.4. Unen merkitys muistille
 • 20.5. Ravitsemus ja sydänystävälliset valinnat

Lisätiedot: toimisto puh. 044 099 0166

Kotijoukot - keskusteluryhmä läheisille muistisairaan siirtyä kodin ulkopuoliseen hoitoon

Kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 10:00 - 11:30. Keskustellaan ryhmässä esiin nousevista asioista. Etsitään keinoja voimavarojen ylläpitämiseen ja arjen rikastuttamiseen. Vertaistuki ja keskustelut ovat tärkeä osa ryhmän sisältöä.
Kevätkauden kokoontumispäivät: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5. ja 29.5.2024.


Aikuisten lasten etävertaisryhmä I

Sairastaako Sinun vanhempasi muistisairautta?

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille lapsille, joiden äiti tai isä sairastaa muistisairautta, mutta asuu vielä kotona. Tapaamisissa keskustellaan osallistujien mieltä askarruttavista asioista. Jaamme kokemuksia ja tietoa liittyen muistisairauteen, muistisairaan läheisenä sekä asioiden hoitajana toimimiseen. Microsoft Teams-tapaamisiin voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on nettiyhteys. Tapaamiset ovat tiistai-iltoina klo 18:00 alkaen klo 20:00 asti (mukaan voit liittyä, kun aikataulusi sallii). Kevätkausi: 23.1., 20.2., 19.3., 23.4. ja 28.5.2024
Ilmoittautumiset: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi
Lisätietoja: vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Tuuli Kalliomäki
tuuli@tkalliomaki.fi puh. 040 178 8118. Tervetuloa mukaan!

Aikuisten lasten etävertaisryhmä II

Sairastaako Sinun vanhempasi muistisairautta?

Ryhmä on tarkoitettu aikuisille lapsille, joiden äiti tai isä sairastaa muistisairautta ja asuu hoivakodissa. Tapaamisissa keskustellaan osallistujien mieltä askarruttavista asioista. Jaamme kokemuksia ja tietoa liittyen muistisairauteen, muistisairaan läheisenä sekä asioiden hoitajana toimimiseen. Microsoft Teams-tapaamisiin voit osallistua tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella, jossa on nettiyhteys. Tapaamiset ovat keskiviikkoiltoina klo 18:00 alkaen klo 20:00 asti (mukaan voit liittyä, kun aikataulusi sallii). Kevätkausi: 24.1., 21.2., 20.3., 24.4., ja 29.5.2024
Ilmoittautumiset: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi
Lisätietoja: vapaaehtoinen ryhmänohjaaja Tuuli Kalliomäki
tuuli@tkalliomaki.fi puh. 040 178 8118. Tervetuloa mukaan!

Muistikoulu - tietoa ja tukea muistisairaalle ja läheiselle 2023

Soveltuu parhaiten hiljattain muistisairausdiagnoosin saaneelle ja läheiselle. Molemmille omat ryhmät, joissa käsitellään samoja teemoja eri näkökulmista katsottuna. Kevään muistikoulun ensimmäinen kerta 9.2.2023.
Kevätkausi, kokoontumiset torstaisin klo 17:00 - 18:30:

 • 1.2. Minä ja muistisairaus
 • 7.3. Toimintakyky on kokonaisuus
 • 4.4. Elämänmuutokset
 • 2.5. Hyvinvointi ja voimavarat
 • 23.5. Aktiivinen elämä

Ohjelmaan sisältyvät kaikille avoimet yleisöluennot: Muistisairaan ihmisen hyvä elämä 11.3.  sekä edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto 19.2.

Naisten ryhmän läheisten/omaisten vertaisryhmä

Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaisryhmään. Ryhmä kokoontuu omassa tilassaan naisten ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 13:00 - 14:30. kevätkauden kokoontumispäivät: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5. ja 28.5.20242024.

Miesten ryhmän läheisten/omaisten vertaisryhmä

Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaisryhmään. Ryhmä kokoontuu omassa tilassaan miesten ryhmän kanssa yhtäaikaisesti.Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko parillisilla viikoilla klo 13:00 - 14:30. 
Kevätkauden kokoontumispäivät: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 15.5. ja 29.5.2024.

Tiistaivirkkujen läheisten/omaisten vertaisryhmä

Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaisryhmään. Ohjattu ryhmä kokoontuu omassa tilassaan aamuvirkkujen ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai klo 13.00-14.30, kevätkausi: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5.2024.

Muistikuntoutujien läheisten/omaisten vertaisryhmä

Mahdollisuus osallistua omaisten/läheisten vertaisryhmään. Ohjattu ryhmä kokoontuu omassa tilassaan muistikuntoutujat ryhmän kanssa yhtäaikaisesti. Ryhmä kokoontuu joka toinen keskiviikko klo 13:00 - 14:30.
Kevään 2024 kokoontumiset: 17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5.2024.

Pirkanmaan muistiaktiivit

Muistiaktiivit ovat muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja läheisten asiantuntijaryhmä. Ryhmän tehtävänä on tuoda esiin näkemyksiä muistiperheiden kannalta tärkeistä kysymyksistä Pirkanmaan maakunassa. Toivomme yhteydenottoja Pirkanmaan maakunnan muistiperheiltä, jotta maakunnallisuus aktiivitoiminnassa toteutuisi! Tampereella Muistiaktiivit kokoontuvat kerran kuukaudessa yhdistyksen toimistolla. Ota rohkeasti yhteyttä muistiaktiivi Jouni Rasiin puh. 050 326 2435. Kevään 2024 ensimmäinen kokoontuminen on 2.2.2024.

Etäryhmä tiistaikerho

Etävertaisryhmä muistisairaille ja läheisille kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina klo 14. Tapaamiset toteutetaan Microsoft Teams sovelluksella. Tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, jossa on toimiva nettiyhteys. Kevätkauden kokoontumiset: 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4. ja 7.5.2024. Lisätiedot Susanne Lempinen, 050 330 8515 tai susanne.lempinen@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

Tervetuloa mukaan!

Tiedustelut:
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry
Hammareninkatu 7 3. krs, 33100 TAMPERE
puh. 044 099 0166, sähköposti: toimisto@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi

TATAMURI© -taideryhmä 

Muistisairaille ja heidän läheisilleen tai tukihenkilölle ja tuettavalle. Mukaan mahtuu 4 paria / ryhmä, jotka sitoutuvat osallistumaan kuuteen kokoontumiskertaan. Tavoitteena mm. rikastuttaa vuorovaikutusta, tukea kognitiivisia taitoja, mahdollisuus itseilmaisuun ja valinnan vapauteen, onnistumisen kokemukset, hienomotoriset taitojen ylläpitäminen.

Ryhmä 1: tiistaisin 6.2. - 12.3.2024 klo 15.00 - 17.00

Ryhmä 2: tiistaisin 2.4. - 14.5.2024 klo 15.00 - 17.00, (ei 30.4.2024)

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätiedot: Anu Heinonen, anu.heinonen@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi  puh. 050 301 0418. 
Lila Heinola, lila.heinola@tampere.fi puh. 040 806 3079