Puheenjohtaja

Maire Santala 1942–2017

 

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja, neurologian erikoislääkäri Maire Santala kuoli 7.maaliskuuta vaikeaan sairauteen. Hän oli kuollessaan 74-vuotias.

Maire valitsi lukioaikana matemaattiset aineet, koska hän halusi lääkäriksi. Ammatinvalintaa lujitti isän kuolema abiturienttivuotena. Kirjoitettuaan ylioppilaaksi Tammerkosken tyttölyseosta 1962 hän lähti opiskelemaan Turun yliopistoon lääketiedettä. Maire erikoistui ensin korva-, nenä- ja kurkkutauteihin sekä myöhemmin neurologiaan.

Hän teki pitkän uran TAYS:ssa Pitkäniemessä neurologian, neuropsykiatrian ja vanhuspsykiatrian alueella. Aivoja rappeuttavat sairaudet, jotka aiheuttavat mm. muistihäiriöitä ja niihin liittyviä käytösoireita, tulivat hänelle tutuiksi tutkimuksen näkökulmasta ja hoitovaihtoehtoja arvioitaessa. Hän toimi myös pitkään luottamusmiehenä ja myöhemmin pääluottamusmiehenä. Hän oli arvostettu ja pidetty lääkäri, kollega ja esimies ja osoituksena arvokkaasta työpanoksesta hänelle myönnettiin Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki.

Siirryttyään eläkkeelle hän ei jäänyt toimettomaksi vaan jatkoi yksityisvastaanottoa ja osallistui aktiivisesti alan seminaareihin ja konferensseihin seuraten tieteenalan kehitystä.

Yhdistystoiminta oli Mairelle luontaista. Hän toimi mm. MS-yhdistyksen hallituksessa sekä eläkkeelle siirryttyään Pirkanmaan Muistiyhdistyksen hallituksessa puheenjohtajana kahdeksan vuoden ajan. Vakava sairastuminen ei lannistanut häntä. Hän osallistui entistä aktiivisemmin Muistiyhdistyksen tilaisuuksiin, kokouksiin ja työryhmiin jakaen osaamistaan ja ammattitaitoaan. Pitkän työuransa aikana hän näki kuinka sairastuneiden ja läheisten tiedon ja tuen tarve on ensiarvoisen tärkeää, jotta kotona selviydyttäisiin mahdollisimman pitkään. Maire piti Muistiyhdistyksessä kymmeniä luentoja ja esityksiä. Hän oli helposti lähestyttävä, hän kuunteli tarkkaan ja vastasi selkeästi kysymyksiin. Hänen pitämänsä luennot jatkuivat usein pitkään kuulijoiden esittämillä kysymyksillä. Tampereella toimiva muistiverkosto nimesikin hänet vuoden muistilähettilääksi kaksi vuotta sitten.

Vapaa-aikana Maire oli innokas matkustaja puolisonsa kanssa ja kaikki maanosat tulivat heille yhteisillä matkoilla tutuiksi. Perhe, ystävät ja erityisesti lapsenlapset olivat hänen sydäntään lähellä.

 

Teija Siipola

toiminnanjohtaja
Pirkanmaan Muistiyhdistys ry